Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Mocht je vragen of twijfels hebben of onvrede voelen horen wij het graag en gaat de betrokken zorgverlener het liefst met je in gesprek, mocht ingewikkeld zijn, kun je het ook aangeven bij een collega. In gesprek gaan is voor ons van belang om van de situatie te leren en kan soms veel verhelderen en onvrede wegnemen.

Lukt het niet om er samen uit te komen? Dan kun je een klacht indienen via klachtverloskunde@cbkz.nl

Wil je hulp bij het indienen van een klacht? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg). Zij (of hij) is onpartijdig, werkt onafhankelijk en helpt je graag verder met ondersteuning en advies. Ook bemiddelt de klachtenfunctionaris bij het vinden van een oplossing. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

De verloskundige probeert, eventueel samen met de klachtenfunctionaris, je klacht binnen zes weken af te handelen. Je ontvangt binnen deze periode van ons bericht over wat we hebben gedaan met je klacht.

Als je er met de verloskundige en de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kun je je klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of de klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak.

Kijk voor meer informatie op de website van de Geschilleninstantie Verloskunde